Wolf 359 & New Horizons

Opname van de ster Wolf 359, genomen op 22 april 2020 om 21:34 UT vanuit mijn achtertuin in Rijsbergen. Deze opname is speciaal gemaakt in het kader van het New Horizons Stellar Parallax project.

Gebruikte apparatuur: SkyWatcher 200PDS Newton telescoop op een EQ6-R equatoriale montering, coma corrector, IDAS LPS-P2 light pollution filter, ZWO ASI294MC Pro camera (gekoeld naar -15 °C). De belichtingstijd is 300 seconden. De positie van Wolf 359 is aangegeven met de twee rode streepjes.

De LORRI telescoop aan boord van New Horizons maakte op 23 april om 7:45 uur UT een serie foto’s van Wolf 359. In de figuur onder is deze New Horizons foto over mijn eigen foto gelegd, zodat de verschuiving van Wolf 359 duidelijk zichtbaar wordt. Het rode cirkeltje geeft de positie van de ster op mijn opname weer.

Omdat de schaalgrootte per pixel van de opname bekend is, kan worden gemeten dat Wolf 359 vanuit de twee verschillende waarneempunten over een afstand van 16 boogseconden verschoven is (met een foutmarge van ± één boogseconde).
Op het moment van de opname bevond de sonde zich op 7,008 miljard km van de Aarde, wat neer komt op 46,84 AE. Deze laatste afstand geeft de basislijn voor de parallax meting. Op het moment van de waarneming maakte de basislijn New Horizons-Aarde een hoek van 125,5° met de lijn Aarde-Wolf 359, zodat de effectieve basislijn loodrecht op de richting naar de ster met 38,13 AE iets korter is. Hieruit volgt dan een afstand naar Wolf 359 van 7,77 (± 0,46) lichtjaar. Dit komt verrassend goed overeen met de huidige geaccepteerde afstand van 7,86 lichtjaar!

In een komend nummer van het blad Ruimtevaart zal een uitgebreid artikel over dit experiment gepubliceerd worden.

New Horizons

Ik volg de New Horizons missie al sinds voor de lancering in 2006. In 2015 heb ik een artikel geschreven voor het blad Ruimtevaart van de NVR, dit ter gelegenheid van de passage van de dwergplaneet Pluto.

Ook is mijn naam opgenomen op een CD-ROM aan boord van de New Horizons sonde: