Bericht uit de ruimte – Nummer 83

Bericht uit de ruimte is een periodieke nieuwsbrief met een overzicht van actuele gebeurtenissen in de ruimtevaart. De genoemde tijden zijn in UT (Universal Time).

Mensen in de ruimte

Shenzhou-6
De tweede bemande Chinese ruimtevlucht begon op 12 oktober om 01:00 uur. Aan boord van de Shenzhou-6 bevonden zich twee ruimtevaarders: Fei Junlong en Nie Haishen. Voor de lancering werd de CZ-2F raket gebruikt die het ruimtevaartuig negen minuten na de start in een omloopbaan om de aarde plaatste. De lancering vond plaats vanaf de basis Jiuquan in de provincie Gansu in het noordwesten van China. Doel van de missie was om alle systemen van de Shenzhou gedegen te testen. De twee ruimtevaarders gingen ook de baanmodule binnen waar ze meer leefruimte hadden en diverse experimenten uitvoerden.
Op 16 oktober werd de baanmodule afgestoten (deze blijft achter in de omloopbaan) en werden de motoren ontstoken om de landingscapsule af te remmen, waarna ook de module met de motoren en zonnepanelen werd afgeworpen. De capsule van de Shenzhou-6 maakte om 20:33 uur een behouden parachutelanding in Binnen-Mongolië; slechts vier kilometer verwijderd van de plaats waar in 2003 de Shenzhou-5 met China’s eerste ruimtevaarder Yang Liwei landde.

International Space Station
De Soyuz TMA-6 is op 11 oktober met de Rus Krikalyov, de Amerikaan Phillips en de Amerikaanse ruimtetoerist Olsen veilig naar de aarde teruggekeerd. De capsule maakte een behouden landing in Kazachstan.
Het International Space Station is nu bewoond door de Expeditie-12 bemanning, bestaande uit de Amerikaan William McArthur en de Rus Valery Tokarev. Het ruimteschip Soyuz TMA-7 is aan de Pirs module gekoppeld en de Progress M-54 aan de achterste koppelpoort van de Zvezda woonmodule.
Op 19 oktober mislukte een poging om de baan van het ISS te verhogen. De motoren van de aangekoppelde Progress M-54 sloegen af voordat de vereiste brandduur bereikt was. De Russische vluchtleiding onderzoekt het probleem nog, alvorens te besluiten of een nieuwe poging ondernomen zal worden. De bedoeling was de baan van het station aan te passen zodat deze makkelijker te bereiken is voor een nog te lanceren nieuwe Progress.

Kunstmanen en satellieten

Cryosat
De lancering van de ESA kunstmaan Cryosat is op 8 oktober mislukt door een mankement aan de Rokot draagraket. De tweede trap bleef door een ontbrekend computercommando te lang werken waardoor de derde trap en de kunstmaan in een sterk elliptische baan om de aarde kwamen. Het perigeum van deze baan lag zo laag dat de kunstmaan na bijna een omloop volbracht te hebben in de atmosfeer verbrandde. De resten kwamen in de zee ten noorden van Groenland terecht.
Cryosat had met behulp van een radarinstrument de (verandering van) dikte van de ijskappen op de polen moeten gaan meten, zodat wetenschappers meer inzicht zouden krijgen in de klimaatveranderingen en de mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Cryosat was de eerste satelliet van ESA’s Earth Explorer programma. De volgende missie, GOCE, gaat het zwaartekrachtsveld van de aarde nauwkeurig in kaart brengen, en zal in augustus 2006 ook met een Rokot raket gelanceerd worden.

Recente lanceringen

 • 2005 Oktober 8 • 15:02 UT • Lanceerplaats: Plesetsk • Draagraket: Rokot
  • CryosatMassa: 717 kg • Volgnr.: Mislukt
   Europese wetenschappelijke satelliet bedoeld om de ijskappen van de aarde te bestuderen. De satelliet bereikt geen baan om de aarde door een technisch probleem met de draagraket.
 • 2005 Oktober 12 • 01:00 UT • Lanceerplaats: Jiuquan • Draagraket: CZ-2F
  • Shenzhou-6Massa: 7800 kg • Volgnr.: 2005-040A
   Chinese bemande ruimtevlucht met twee ruimtevaarders aan boord. Na een vlucht van bijna 5 dagen landt de capsule behouden in Binnen-Mongolië.
 • 2005 October 13 • 22:32 UT • Lanceerplaats: Kourou • Draagraket: Ariane-5GS
  • Syracuse-3AMassa: 3725 kg • Volgnr.: 2005-041A
   Franse militaire communicatiesatelliet. De kunstmaan komt uiteindelijk in een geostationaire positie op 47 graden oosterlengte.
  • Galaxy-15Massa: 2033 kg • Volgnr.: 2005-041B
   Amerikaanse commerciële communicatiesatelliet. De kunstmaan komt uiteindelijk in een geostationaire positie op 133 graden westerlengte.